Synonimy.pl

Synonimy do słowa projekt
1. projekcik, koncepcja, koncept, pomysł, zamysł, zamiar, zamierzenie, intencja, inicjatywa, idea, propozycja, program, przedsięwzięcie, design, plan działania
2. szkic, plan, pierworys, zarys, schemat, rzut, wstępna wersja