Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa artykuł
1. publikacja , tekst , reportaż , felieton , korespondencja , recenzja , rozprawka , esej , wstępniak , informacja prasowa
2. produkt , wyrób , towar , przetwór , wytwór , fabrykat
3. paragraf , rozdział , podrozdział , punkt , podpunkt
4. reguła religijna zasada , dogmat , kanon , norma , nakaz , imperatyw