Synonimy.pl

Synonimy do słowa artykuł
1. publikacja, tekst, reportaż, felieton, korespondencja, recenzja, rozprawka, esej, wstępniak, informacja prasowa
2. produkt, wyrób, towar, przetwór, wytwór, fabrykat
3. paragraf, rozdział, podrozdział, punkt, podpunkt
4. reguła religijnazasada, dogmat, kanon, norma, nakaz, imperatyw