Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa norma
1. standard , reguła , przepis , kanon , zasada , zwyczaj , wzór , uzus , imperatyw , nakaz , praktyka , prawidło
2. np. dzienna, techniczna ilość , miara , wielkość , poziom , normatyw