Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Hotele
Synonimy do słowa przepis
1. reguła , recepta , zasada , norma , kanon , prawidło
2. zarządzenie , rozporządzenie , regulamin , paragraf , uregulowanie , regulacja , ukaz