Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa nakaz
1. rozkaz, instrukcja, dyspozycja, polecenie, zarządzenie, rozporządzenie, dyrektywa, zalecenie, żądanie, wezwanie, przykazanie, ukaz
2. bodziec wewnętrznyimperatyw, zasada, reguła, kanon, przykazanie, wzór, dyktat, prawidło, norma działania/moralna/zachowania się