Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa nakaz
1. rozkaz , instrukcja , dyspozycja , polecenie , zarządzenie , rozporządzenie , dyrektywa , zalecenie , żądanie , wezwanie , przykazanie , ukaz
2. bodziec wewnętrzny imperatyw , zasada , reguła , kanon , przykazanie , wzór , dyktat , prawidło , norma działania/moralna/zachowania się