Synonimy.pl

Synonimy do słowa nakaz
1. rozkaz, instrukcja, dyspozycja, polecenie, zarządzenie, rozporządzenie, dyrektywa, zalecenie, żądanie, wezwanie, przykazanie, ukaz
2. bodziec wewnętrznyimperatyw, zasada, reguła, kanon, przykazanie, wzór, dyktat, prawidło, norma działania/moralna/zachowania się