Synonimy.pl

Synonimy do słowa zwyczaj
1. obyczaj, tradycja, obrzęd, rytuał, obrządek, ryt, ceremoniał, konwenans, konwencja, norma, reguła, uzus
2. nawyk, przyzwyczajenie, rutyna, obyczaj, praktyka, maniera, nałóg, nawyczka