Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa punkt
1. punkcik , plamka , ciapka , kropka
2. kwestia , sprawa , materia , zagadnienie , pytanie , przedmiot , temat , problem
3. część tekstu paragraf , artykuł , ustęp , fragment , podpunkt
4. np. obserwacyjny miejsce , stanowisko , pozycja
5. np. skupu placówka , jednostka , zakład , lokal
6. pot.w połączeniu z określeniem godziny punktualnie , dokładnie