Synonimy.pl

Synonimy do słowa ustęp
1. fragment, urywek, akapit, passus, wyjątek, wyimek, wiersz, werset, cytat
2. ubikacja, klozet, szalet, toaleta, pisuar, sanitariat, WC, OO, dwa zera, klo, posp.klop, posp.kibel, wulg.sracz, świątynia dumania, ustronne miejsce, "tam, gdzie król chodzi piechotą"