Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa ustęp
1. fragment , urywek , akapit , passus , wyjątek , wyimek , wiersz , werset , cytat
2. ubikacja , klozet , szalet , toaleta , pisuar , sanitariat , WC , OO , dwa zera , klo , posp. klop , posp. kibel , wulg. sracz , świątynia dumania , ustronne miejsce , "tam, gdzie król chodzi piechotą"