Synonimy.pl

Synonimy do słowa cytat
1. fragment, urywek, passus, przytoczenie, wers, wyimek, wyjątek, ustęp, wypis, cytata