Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa passus
1. ustęp, akapit, fragment, urywek, wyimek, wyjątek, kawałek, partia, cytat, wers, werset, cytata