Synonimy.pl

Synonimy do słowa wyimek
1. wyjątek, wypis, urywek, passus, ustęp, fragment, kawałek, partia, cytat, werset, cytata