Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozdział
1. rozdzialik, rozdziałek, podrozdział, księga
2. przen. np. w historii, życiuetap, część, faza, tura, stadium, fragment, odcinek, karta
3. np. środków, materiałówalokacja, przydział, rozdzielanie, rozdzielnictwo, rozdawnictwo, obdzielanie, przydzielanie, dystrybucja, kolportaż
4. np. ziemipodział, podzielenie, dzielenie, rozdzielanie, rozbiór, rozbicie, fragmentacja, parcelacja, rozparcelowanie, nadział, porcjowanie, kawałkowanie, rozczłonkowywanie
5. np. w społeczeństwierozbrat, niezgoda, niezgodność, dysharmonia, sprzeczność, rozbieżność, niekompatybilność, przeciwstawność, rozbicie, rozłam, rozziew, kolizja, konflikt, inkongruencja
6. np. sfery wpływówrozdzielność, rozgraniczenie, oddzielenie, separacja