Synonimy.pl

Synonimy do słowa konflikt
1. spór, zatarg, niezgoda, polemika, kontrowersja, konfrontacja, antagonizm, dysharmonia, dysonans, niekompatybilność, przedział, rozbieżność, rozdźwięk, rozłam, rozziew, kolizja, tarcie, tarcia, waśnie, nieporozumienie, zadrażnienie, swary, niesnaski, kwasy, waśń, dyferencja, sprzeczność interesów, napięte stosunki, wzajemna niechęć, niezgodność poglądów