Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa konflikt
1. spór , zatarg , niezgoda , polemika , kontrowersja , konfrontacja , antagonizm , dysharmonia , dysonans , niekompatybilność , przedział , rozbieżność , rozdźwięk , rozłam , rozziew , kolizja , tarcie , tarcia , waśnie , nieporozumienie , zadrażnienie , swary , niesnaski , kwasy , waśń , dyferencja , sprzeczność interesów , napięte stosunki , wzajemna niechęć , niezgodność poglądów