Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozdźwięk
1. niechęć między ludźmidysharmonia, dysonans, rozbieżność, antagonizm, konflikt, niezgoda, spór, tarcie, tarcia, polemika, kontrowersja, nieporozumienie, nieporozumienia, niesnaski, kwasy, napięcie, napięcia, dywergencja, dyferencja, sprzeczność interesów, przeciwstawność sił, napięte stosunki, brak harmonii
2. brak zgodności między zjawiskamirozbieżność, sprzeczność, przeciwstawność, różnica, zróżnicowanie, hiatus, niekompatybilność, niezgodność, kolizja, kolizyjność, inkongruencja, antynomia, antynomiczność