Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozdźwięk
1. niechęć między ludźmi dysharmonia , dysonans , rozbieżność , antagonizm , konflikt , niezgoda , spór , tarcie , tarcia , polemika , kontrowersja , nieporozumienie , nieporozumienia , niesnaski , kwasy , napięcie , napięcia , dywergencja , dyferencja , sprzeczność interesów , przeciwstawność sił , napięte stosunki , brak harmonii
2. brak zgodności między zjawiskami rozbieżność , sprzeczność , przeciwstawność , różnica , zróżnicowanie , hiatus , niekompatybilność , niezgodność , kolizja , kolizyjność , inkongruencja , antynomia , antynomiczność