Synonimy.pl

Synonimy do słowa zróżnicowanie
1. różnica, dysproporcja, rozbieżność, rozziew, rozdźwięk, przepaść, hiatus, różnorodność, różnorakość, różność, różnolitość, rozmaitość, wielorakość, niejednolitość, heterogeniczność, pluralizm, rozwarstwienie, dyferencjacja