Synonimy.pl

Synonimy do słowa pluralizm
1. demokracja, równouprawnienie, wolność, swoboda
2. różnorodność, różnorakość, wielorakość, heterogeniczność, niejednolitość, niejednorodność, zróżnicowanie, urozmaicenie