Synonimy.pl

Synonimy do słowa niejednolitość
1. niejednorodność, odmienność, różnorodność, różnorakość, wielorakość, rozmaitość, różnolitość, zróżnicowanie, pluralizm, heterogeniczność
2. nierównomierność