Synonimy.pl

Synonimy do słowa niejednorodność
1. różnorodność, niejednolitość, odmienność, różnorakość, wielorakość, rozmaitość, zróżnicowanie, pluralizm, heterogeniczność