Synonimy.pl

Synonimy do słowa różność
1. różnorodność, różnorakość, rozmaitość, różnokierunkowość, wielostronność, wielorakość, różnolitość, różnokształtność, wielokształtność, niejednolitość
2. odmienność, inność, odrębność, rozbieżność, sprzeczność, przeciwstawność, zróżnicowanie, niekompatybilność, niezgodność, kolizja, kolizyjność, konflikt, dwubiegunowość