Synonimy.pl

Synonimy do słowa niezgodność
1. kłótliwość, swarliwość, konfliktowość, skłonność do kłótni
2. sprzeczność, przeciwstawność, dysharmonia, rozbieżność, rozziew, rozdział, kolizja, kolizyjność, różnica, różność, konflikt, niekompatybilność, dwubiegunowość, inkongruencja