Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozbieżność
1. sprzeczność, przeciwstawność, różnica, zróżnicowanie, odmienność, odrębność, dysharmonia, rozziew, rozdźwięk, hiatus, rozdział, rozbrat, dysonans, przepaść, biegunowość, niekompatybilność, niezgodność, kolizja, kolizyjność, konflikt, inkongruencja, antynomia, antynomiczność, dwubiegunowość, brak zgodności