Synonimy.pl

Synonimy do słowa dwubiegunowość
1. bipolarność
2. przenprzeciwstawność, przeciwność, rozbieżność, sprzeczność, antynomia, odmienność, różność, niezgodność, niekompatybilność, kolizja, kolizyjność