Synonimy.pl

Synonimy do słowa sprzeczność
1. przeciwieństwo, zróżnicowanie, rozbieżność, niezgodność, inkongruencja, kontrast, konflikt, rozziew, rozdział, kolizja, kolizyjność, niekompatybilność, antynomia, antynomiczność, dwubiegunowość, dyferencja, brak zgodności