Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozziew
1. rozdźwięk , dysharmonia , dysonans , rozbieżność , przepaść , sprzeczność , kolizja , antagonizm , konflikt , różnica , zróżnicowanie , niezgoda , niezgodność , spór , tarcie , tarcia , nieporozumienie , nieporozumienia , dywergencja , hiatus , dyferencja , niekompatybilność , sprzeczność zdań , brak harmonii
2. jęz. hiatus , hiat