Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozziew
1. rozdźwięk, dysharmonia, dysonans, rozbieżność, przepaść, sprzeczność, kolizja, antagonizm, konflikt, różnica, zróżnicowanie, niezgoda, niezgodność, spór, tarcie, tarcia, nieporozumienie, nieporozumienia, dywergencja, hiatus, dyferencja, niekompatybilność, sprzeczność zdań, brak harmonii
2. jęz.hiatus, hiat