Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa dysonans
1. rozdźwięk , rozbieżność , dysharmonia , antagonizm , konflikt , niezgoda , spór , tarcie , tarcia , polemika , kontrowersja , nieporozumienie , swary , waśnie , niesnaski , kwasy , napięcie , dywergencja , dyferencja , napięte stosunki , sprzeczność interesów , przeciwstawność sił , wzajemna niechęć
2. muz dysharmonia , kakofonia