Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kontrowersja
1. polemika , dyskusja , debata , dysputa , spór , dysonans , dysharmonia , rozdźwięk , antagonizm , konflikt , niezgoda , nieporozumienie , tarcie , tarcia , swary , waśnie , niesnaski , kwasy , napięcie , waśń