Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozbicie
1. podział, podzielenie, rozbiór, rozkład, rozpad, rozdział, rozproszenie, dezintegracja, fragmentacja, rozwarstwienie
2. pot.osłabienie, zmęczenie, wyczerpanie, niedyspozycja, bezsilność, poet.bezsiła, utrata sił