Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozbicie
1. podział , podzielenie , rozbiór , rozkład , rozpad , rozdział , rozproszenie , dezintegracja , fragmentacja , rozwarstwienie
2. pot. osłabienie , zmęczenie , wyczerpanie , niedyspozycja , bezsilność , poet. bezsiła , utrata sił