Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa ilustracja
1. reprodukcja , rycina , sztych , wizerunek , obraz , obrazek , rysunek , tablica
2. przykład , komentarz , interpretacja , objaśnienie , wyjaśnienie , egzemplifikacja , udokumentowanie , informacja