Synonimy.pl

Synonimy do słowa ilustracja
1. reprodukcja, rycina, sztych, wizerunek, obraz, obrazek, rysunek, tablica
2. przykład, komentarz, interpretacja, objaśnienie, wyjaśnienie, egzemplifikacja, udokumentowanie, informacja