Synonimy.pl

Synonimy do słowa przykład
1. wzór, wzorzec, ideał, drogowskaz
2. próbka, ilustracja, dowód, potwierdzenie, egzemplifikacja, exemplum