Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa dopisek
1. adnotacja , przypis , przypisek , zapisek , notatka , notka , uwaga , wtrącenie , wzmianka , odsyłacz , odnośnik , objaśnienie , wskazówka , komentarz , postscriptum