Synonimy.pl

Synonimy do słowa dopisek
1. adnotacja, przypis, przypisek, zapisek, notatka, notka, uwaga, wtrącenie, wzmianka, odsyłacz, odnośnik, objaśnienie, wskazówka, komentarz, postscriptum