Synonimy.pl

Synonimy do słowa amatorskość
1. amatorszczyzna, dyletantyzm, dyletanctwo, antytalent, nowicjuszostwo, debiutanctwo, debiutanckość, niefachowość, niedouczenie, niedoświadczenie, nieumiejętność, niewprawność, analfabetyzm