Synonimy.pl

Synonimy do słowa anachoreta
1. pustelnik, samotnik, eremita, odludek