Synonimy.pl

Synonimy do słowa eremita
1. pustelnik, samotnik, odludek, anachoreta