Synonimy.pl

Synonimy do słowa archaizm
1. przeżytek, staroświecczyzna, anachronizm, przestarzałość, relikt przeszłości