Synonimy.pl

Synonimy do słowa przeżytek
1. relikt, anachronizm, archaizm, staroświecczyzna, staroć, starocie, zabytek, skansen
2. pot.przen.wstecznik, zacofaniec, obskurant