Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa arystokrata
1. magnat , (możny) pan , jaśniepan , możnowładca , wielmoża , błękitna krew , potomek starego rodu , wysoko urodzony
2. przen mistrz , arcymistrz , znakomitość , podn maestro , znawca , autorytet , klasyk , augur , wyrocznia , ekspert , as , orzeł , † a. podn mocarz