Synonimy.pl

Synonimy do słowa bierny
1. obojętny, zobojętniały, pasywny, bezczynny, inercyjny, bezwolny, uległy, indyferentny, apatyczny, otępiały, zgasły, niezaangażowany, indolentny, letargiczny, kwietystyczny, (ślepy i) głuchy na coś