Synonimy.pl

Synonimy do słowa pasywny
1. bierny, obojętny, zobojętniały, bezczynny, inercyjny, bezwolny, uległy, indyferentny, apatyczny, otępiały, zgasły, niezaangażowany, indolentny, letargiczny, kwietystyczny, (ślepy i) głuchy na coś