Synonimy.pl

Synonimy do słowa biurokracja
1. potbiurokratyzm, formalizm, formalistyka, protokolaryzm, talmudyzm, służbistość, papierkomania, przerost formalistyki, bezduszna rutyna, zbędna buchalteria
2. aparat administracyjnyadministracja, kierownictwo, urzędnicy, zespół zarządzający, system zarządzania