Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa biurokracja
1. pot biurokratyzm , formalizm , formalistyka , protokolaryzm , talmudyzm , służbistość , papierkomania , przerost formalistyki , bezduszna rutyna , zbędna buchalteria
2. aparat administracyjny administracja , kierownictwo , urzędnicy , zespół zarządzający , system zarządzania