Synonimy.pl

Synonimy do słowa budować
1. wznosić, konstruować, stawiać, wystawiać, dźwigać, klecić, montować, tworzyć, murować, ciągnąć mury
2. np. interes, działalnośćrozkręcać, rozwijać, uruchamiać, organizować, zakładać, otwierać, stwarzać, powoływać
3. pozytywnie kogoś nastrajaćpodbudowywać, wspierać, inspirować, pokrzepiać, pocieszać, zagrzewać, zachęcać, dynamizować, dawać przykład, dodawać komuś animuszu/ ducha/odwagi/skrzydeł/śmiałości/zapału