Synonimy.pl

Synonimy do słowa bumelanctwo
1. bumelka, leserka, leserstwo, bezczynność, nieróbstwo, próżniactwo, pasożytnictwo, łazikostwo, nygusostwo, lenistwo, markieranctwo