Synonimy.pl

Synonimy do słowa leserstwo
1. pot.lekcew.leserka, bumelanctwo, lenistwo, bezczynność, nieróbstwo, próżniactwo, pasożytnictwo, łazikostwo, łazikowanie, nygusostwo, markieranctwo