Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa byt
1. istnienie , życie , żywot , egzystencja , wegetacja , trwanie , poet istność , współistnienie , koegzystencja , współżycie
2. warunki materialne utrzymanie , chleb