Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa istnienie
1. byt , życie , żywot , poet istność , egzystencja , wegetacja , trwanie , współistnienie
2. istota (żywa/ludzka) , stworzenie , twór