Synonimy.pl

Synonimy do słowa cmokier
1. chwalca, klakier, podlizuch, podlizywacz, lizus, pochlebca, panegirysta, czciciel, wielbiciel, wazeliniarz, wazelina, wulgprzydupas