Synonimy.pl

Synonimy do słowa wazelina
1. wazeliniarstwo, lokajstwo, serwilizm, służalczość, służalstwo, fagasostwo, lizusostwo, przypochlebianie, schlebianie, komplementowanie, czapkowa-nie, kadzenie
2. wazeliniarz, pochlebca, klakier, podlizuch, podlizywacz, lizus, cmokier, potakiewicz, potakiwacz, laurkopisarz, wasal, dworak, fagas, podnóżek, wulg.przydupas