Synonimy.pl

Synonimy do słowa cofnąć
1. nawrócić, zawrócić, wycofać, odwrócić bieg czegoś
2. np. zgodęwycofać, odwołać, uchylić, wstrzymać, zawiesić, unieważnić, rewokować, anulować, odszczekać, skreślić