Synonimy.pl

Synonimy do słowa częsty
1. częstawy, częstotliwy, częstokrotny, wielokrotny, wielorazowy, ponawiający się, nagminny, nierzadki, powszechny, niejednokrotny, nieustanny, bezustanny, masowy, liczny, nieustający, ustawiczny, nieprzerwany, systematyczny, pospolity, rozpowszechniony, rozwielmożniony, wszechobecny