Synonimy.pl

Synonimy do słowa powszechny
1. publiczny, ogólny, ogólnodostępny, generalny, globalny, ogólnoludzki, ogólnoświatowy, światowy, wszechświatowy, międzynarodowy, uniwersalny, zbiorowy, wspólny, walny, pandemiczny
2. rozpowszechniony, upowszechniony, popularny, codzienny, częsty, liczny, nierzadki, nagminny, masowy, szeroki, znany, przyjęty, uznany, utarty, uświęcony, rutynowy, pospolity, rozległy, wszechobejmujący, wszechobecny, rozwielmożniony, gremialny, obiegowy, krążący