Synonimy.pl

Synonimy do słowa członkostwo
1. przynależność, udział, uczestnictwo, współudział, współuczestnictwo, partycypacja